Wraz z ekipą SolarSan sprawdziliśmy w kilku województwach w jaki sposób inwestorzy indywidualni mogą starać się o dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

3a

Garść informacji

W NFOŚ (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska) dostaliśmy informację, jakoby ów instytucja nie posiadała w swoim programie żadnych programów, które wspierałyby energetykę słoneczną w jednorodzinnym budownictwie. Pamiętamy o bardzo popularnym programie dopłat "Prosument", który został wyłączony jakiś czas temu. Niestety, ale wsparcie w tym temacie zostało przerzucone do rangi regionalnej, stąd ciężej o szybszą organizację dopłaty do ekologicznego domu.

Dla nas - użytkowników oznacza to nic innego, jak wydłużenie drogi do dodatkowych pieniędzy, które usprawniłyby infrastrukturę naszego domu. Niestety dla Państwa - klientów - jakiekolwiek wsparcie w omawianym temacie zostało przeniesione na szczebel regionalny. W praktyce oznacza to tylko tyle, że w celu informacji o dofinansowaniach będzie trzeba udać się do wojewódzkich oddziałów funduszu lub urzędów marszałkowskich. Przejdźmy zatem do kilku wybranych województw.

Województwo mazowieckie

Jakiś czas temu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaczął nowy nabór wniosków w ramach programu "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła". W ramach powyższego programu jesteśmy w stanie uzyskać dofinansowanie w jednej z dwóch opcji:

  • pożyczka do 100% kosztu kwalifikowanego;
  • dotacji na kupno i montaż kolektorów słonecznych (do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5000 złotych dla jednego beneficjenta, instalacja fotowoltaiczna do 40% i maksymalnie 8000 złotych). Jednocześnie zastrzega się, że jest możliwość powiększenia puli dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki
Szczegóły znajdą Państwo pod adresem: www.wfosigw.pl

Województwo dolnośląskie

Należy wiedzieć, że urząd wojewódzki ma w swoich planach wspierać inwestycje, które będą wykorzystywały odnawialne źródła energii. Wszystko to możliwe będzie dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (więc jeszcze niecałe 2 lata nam zostały). Na powyższy cel przeznaczone zostało ponad 392 miliony euro. Pamiętamy, że w programie "Gospodarka niskoemisyjna" osoby fizyczne nie mogą wnioskować o dotacje bezpośrednio - przewidziano dla nich specjalne konkursy w formie grantów. Wtedy wnioskodawcą może być np. gmina albo fundacja, a wsparcie będzie udzielane w postaci grantów. Szczegóły tutaj: www.dip.dolnyslask.pl

Kolejną opcją (Działanie 3.4 - Wdrażanie strategii niskoemisyjnych) jest złożenie wniosku o pokrycie kosztów wymiany dotychczasowych źródeł ciepła, w tym na OZE. Nasze przedsięwzięcie musi być jednak poprzedzone przeprowadzeniem specjalistycznego audytu. Wymagane będą również inwestycje, które zwiększą efektywność energetyczną i ograniczą zapotrzebowanie na energię w danym obiekcie. Nowa instalacja źródła ciepła winna dotyczyć przed wszystkim podłączenia do sieci ciepłowniczej (jeśli istnieje taka możliwość) - wtedy będziemy mieli "zielone światło" na wymianę źródła ciepła na inne (lub OZE). W tej opcji mamy naprawdę wiele możliwości uzyskania dofinansowania do naszej ekologicznej metody wytwarzania energii. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w tym miejscu: www.rpo.dolnyslask.pl

3bWojewództwo lubelskie

Mieszkańcy tego województwa mogą skusić się na inicjatywę prowadzoną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kilkanaście miesięcy temu rozpoczął się drugi nabór wniosków na budowę mikroźródeł OZE. Wspomniany program kierowany jest przede wszystkim do osób fizycznych, którzy są właścicielami lub dysponentami danej nieruchomości. Pomoc to nic innego jak pożyczka na dogodnych warunkach, której oprocentowanie wynosi jedynie 4%.

Mamy również możliwość 25% umorzenia kapitału w momencie spłaty 75% kwoty całej pożyczki. To bez wątpienia dobra wiadomość dla osób, które lubią szybko pozbywać się zaciągniętych zobowiązań. Pamiętajcie, że pożyczka może wynosić nawet 100% kosztów kwalifikacyjnych. Najważniejsze informacje pod adresem: www.wfos.lublin.pl (zakładka Dla beneficjentów).

Województwo opolskie

Na opolskich terenach swoją akcję prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Dzięki niej możemy sfinansować takie akcje jak: zakup i montaż instalacji źródeł odnawialnych przeznaczonych do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub "budujących się" domów jednorodzinnych. Do instalacji zaliczają się:

  • systemy fotowoltaiczne - legitymujące się zainstalowaną mocą elektryczną do 40 kWp;
  • kolektory słoneczne - legitymujące się zainstalowaną mocą cieplną do 40 kWt
Pamiętajmy jednak, że w tym przypadku dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki i maksymalnie może wynosić do 95% kosztów kwalifikowanych (z możliwością umorzenia do 20% jej wartości). Najważniejsze informacje pod adresem: www.wfosigw.opole.pl

Niezależne programy wsparcia

Najlepszym przykładem będzie tutaj nasza kochana Stolica - Warszawa. Mianowicie osoby fizyczne mogą starać się o dotacje na realizację inwestycji ekologicznych, na przykład związanych z ochroną powietrza (zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła). Pieniądze na powyższe przedsięwzięcie pochodzą z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska jak również administracyjnych kar pieniężnych (stanowią one dochód Warszawy).

Nie bez zainteresowania pozostają mieszkańcy Katowic. Mogą oni bowiem dostać dotację na zainstalowanie kolektorów słonecznych w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 6000 złotych.

Referencje

ZADZWOŃ DO NAS
+48 791 097 902
ODWIEDŹ NAS
ul. Mickiewicza 74, 37-300 Leżajsk
ul. Tenisowa 12, 43-382 Bielsko-Biała
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
kontakt@solarsan.pl